För stora och små

I DN lyftes en angelägen artikel “Så hjälper du barnet att varva ner” och Mindfulness presenteras som ett sätt att hjälpa barn till lugn. Vi använder själva de CD-skivor som Mindfulnesscenter har tagit fram för barn i olika åldrar och vi ser vilken skillnad de gör när vi lyssnar på dem tillsammans med våra barn. Mjukdjursavslappningen är en av våra barns favoritövningar, det är enkel övning där barnen tillsammans med ett mjukdjur får följa sina egna andetag in och ut och se hur magen rör sig i takt med andningen. Några minuter om dagen i några veckor har visat skillnad hos våra barn. Ett större lugn och att de själva lär sig att välja lugn och vila även i andra situationer mer än tidigare. Som att själva, på eget initiativ gå och lägga sig i soffan en stund för vila. Vi märker också att samspelet mellan syskonen har fått en annan ton… de har en annan attityd i rösten med varandra, som gör att det uppstår färre konflikter.

För mig är frågan om barns stress, psykiska hälsa och ohälsa en av mina drivkrafter i mitt arbete. Jag har i tidigare arbeten tagit del av mycket statisik och arbete som handlat om barns psykiska ohälsa. En av mina drivkrafter till att börja studera Mindfulness var just att finna fler verktyg och förhållningssätt som kan bidra till att stärka barns hälsa – fysisk och psykisk.

FN:s konvention om barnets rättigheter lyfter bland annat alla barns lika värde, rätten till liv och utveckling, barnets rätt till vila och återhämtning och rätten att bli hörd. Jag ser att implementering av Mindfulness i skolan kan vara ett sätt att arbete för att öka barns fysisksa och psykiska hälsa, självmedvetenhet, och empati – och detta stärker barns förmåga till socialt samspel, vilket minskar diskriminering och mobbning. Idag finns det mycket forskning som visar de goda effekter som Mindfulness har och medför. Tillsammans kan vi sprida denna kunskap och försöka lyfta in frågan om Mindfulness i skolan. De finns redan många pionjärer i Sverige, som kan berätta om de goda effekterna och visa hur de har gjort. För vila och hälsa är inte bara en möjlighet för barn, det är en rättighet! Hur förverkligar vi den för allas vår barn?

En fråga vi alltid kan bära med oss i vårt arbete för barns bästa är hur vi som vuxna är och beteer oss. Hur mår vi? Så länge vi som vuxna lever med stress och olika former av ohälsa – så kommer det också bli något som vi ger till våra barn. Därför tror jag att det är mycket viktigt att vi som vuxna lär oss att förhålla oss till oss själv, vår tid och våra liv på ett sätt som minskar stress och stärker hälsan. Jag ser att Mindfulness bidrar till just detta, ett annat möjligt förhållningssätt till oss själva, andra och livet. Så, därför är det lika viktigt här hemma att jag och min man gör övningar och tillämpar Mindfulness – för att våra barn ska få del av de effekterna. Det räcker inte med att lära dem övningarna, vi behöver också leva dem. Samma sak i skolan, där ser vi att lärare som utövar Mindfulness känner mindre stress och mår bättre. Det påverkar givetvis eleverna positivt. Studier visar också att patienter, till terapeuter som tillämpar Mindfulness, är mer nöjda med den hjälp de får. Så, här finns en möjlig väg… kanske är det väl värt ett försök att följa denna stig. För stora och små. På Mindfulnesscenter finns bra material, böcker och skivor som gör att du kan starta själv med din träning. Där finns också ett kostnadsfritt prova-på-program. Runt om i landet finns också många grupper och instruktörer som erbjuder Mindfulness. Med hjälp av en grupp och en kurs i Mindfulness får du också en ny gemenskap i ett avslappnat varande – tillsammans, det är värdefullt och bidrar till att ta vara på motivationen att hålla övningarna i Mindfulness vid liv. Lycka till!