Abstract

Abstrakt ”Mindfulness – lärprocesser i medveten närvaro”

Mindfulness är ett begrepp för medveten närvaro som har sina rötter i den buddhistiska läran. Begreppet sati är det buddhistiska begreppet  för mindfulness och sati utövas som ett sätt att skapa ett balanserat sinne hos människor – som ett led i att kunna skapa en fredligare värld. Mindfulness har utövats inom buddhismen sedan lång tid tillbaka och meditationer är ett av dess kännetecken liksom medvetenhet, vänlighet och närvaro. I västvärlden har mindfulness utvecklats för att hjälpa människor att hantera stress, sjukdomar och svårigheter i livet. De religiösa och filosofiska dragen från buddhismen har skalats bort och istället har mindfulness blivit ett verktyg för gemene man i väst,  oavsett religiös eller filosofisk tillhörighet.

Den vetenskapliga studien Mindfulness – lärprocesser i medveten närvaro visar att mindfulness, ur ett pedagogiskt perspektiv är lärprocesser i medveten närvaro med etiska förhållningssätt, som skapar utrymme. Det utrymme som skapas som en följd av mindfulnesspraktiken skapar möjlihet till kontakt med sig själv, kontakt med andra, kontakt med existentiella och andliga aspekter av livet samt ett utrymme i tid.

Psykologisk forskning har benämnt det som sker vid mindfulnesspraktik som reperceiving, som innebär ett perspektivskifte av sig själv, sina tankar och känslor liksom i situationer och livet i stort. Det utrymme som beskrivs vara ett resultat av praktiserandet av mindfulness, förklarar studien som förutsättningen för perspektivskiftet reperceiving.

Lärprocessen i mindfulness sker genom John Deweys kända beskrivning ”learning by doing”. Mindfulness erbjuder verktyg och övningar i  form av meditationer, kroppsscanningar och mjukyoga och vid kontinuerlig och daglig tillämpning av dessa verktyg och metoder åstadkoms det lärande som processen av mindfulness genererar. Mindfulness tillämpas också i vardagliga sysslor såsom att diska, promenera, äta och umgås – eftersom det handlar om att vara närvarande, i den stund som är. Mindfulnesspraktik skapar förutsättningar för mänskligt växande och John Dewey beskriver att liv är växande, vilket för mig till slutledningen att mindfulness är lärprocesser som skapar utrymme för liv.  Upplevelsen av att praktisera mindfulness beskrivs enligt studiedeltagarna just innebära att livet blir rikare och att de känner sig mer levande.

Lina Lanestrand, juni 2012

Nyckelbegrepp: mindfulness, medveten närvaro, reperceiving, learning by doing, utrymme, växande, liv

Ladda ner hela studien här: Mindfulness – lärprocesser i medveten närvaro. 2012