Föreläsningar och kurser

Lina erbjuder föreläsningar, workshops och kurser om Mindfulness till exempelvis arbetsplatser, studieförbund, föreningar, bibliotek och skolor, utifrån olika teman. Upplägget skräddarsys för varje uppdrag och kombinerar inspirerande teori med praktiska övningar för vardagen.

Föreläsnings- och workshopsteman inom Mindfulness:

Lärprocesser i medveten närvaro
Ur innehållet:
– vad är mindfulness och medveten närvaro?
– mindfulness frigör förmågan att utvecklas, lära och växa
– vägar till medveten närvaro
– förhållningssätt inom mindfulness
– övningar i vardagen

Längd: 45-90 minuter

Medveten närvaro i var dag, var stund
Ur innehållet:
– att stanna upp
– andningen, en bro mellan kropp, själ och tanke
– att fånga ögonblicket med alla sinnen
– praktiska övningar

Playfulness – om glädje och nyfikenhet som vägar till medveten närvaro
Ur innehållet:
– vad är Playfulness?
– nyfikenhet och öppenhet, vägar till närvaro
– lekfullhet, glädje och skratt
– avslappning och kreativitet

Längd: 45-90 minuter

Stillhet – om att stilla sitt sinne för att möta inre ro
Ur innehållet:
– vad är mindfulness?
– vad är rörelse och stillhet?
– att stilla sinnet
– att möta nuet, som det är
– rogivande övningar

Längd: 2-4h

Företagserbjudande! Mindfulness – på jobbet

Ur innehållet:
– vad är mindfulness
– förhållningssätt för medveten närvaro
– intention, uppmärksamhet och attityd
– tanke, känsla och handling
– mindfulness och hjärnan
– övningar och upplägg för mindfulness i vardagen

Forskning visar att 8-veckors program i Mindfulness åstadkommer förändringar i hjärnan som reducerar stress och ökar välbefinnandet. Lina erbjuder 8-veckors kurser på plats på arbetsplatsen, till företag i Stockholmsområdet.

Omfattning: Varje träff pågår i 60-90 minuter, en gång i veckan under en 8 veckors period.

För barn och unga (upplägget anpassas efter åldersgrupp)
Ur innehållet:
– lekfullhet
– nyfikenhet
– kropp och rörelse
– att se, höra och känna

Längd: 20-60 minuter. Upplägget sker optimalt med flera återkommande träffar under några veckors tid.

Mindfulness för barn – utbildning för pedagogoer
Ur innehållet:
– vad är mindfulness?
– egen övning
– att uppmärksammas barns närvaro
– upplägg i mindfulness för barn med fokus på lekfullhet, nyfikenhet, kropp och rörelse samt att se, höra och känna

Omfattning: 2-3h per tillfälle med 3-5 återkommande träffar för pedagogerna under 5-8 veckors tid.

Kontakta info@linalanestrand.se för mer information, offert och bokning.